Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

ohwowlovely
3982 15b5 430
ohwowlovely
Nie dotykajcie malutkich zwierzątek w lesie, bo tym sposobem je uśmiercicie!
ohwowlovely
Każdy ma swoje Westerplatte. Coś czego musi bronić i za nic nie odda.
— Jan Paweł II
Reposted frommendacious mendacious viabluejane bluejane
ohwowlovely

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

Reposted fromclerii clerii vialottee lottee
ohwowlovely
5146 6a76 430
Reposted fromtutajjula tutajjula vianowezsie nowezsie

February 16 2017

ohwowlovely
Wszedłem właśnie do łóżka. I doszedłem do wniosku, że czegoś mi brakuje. Brakuje mi Ciebie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaehh ehh
ohwowlovely
I mam patrzeć, jak ty będziesz umawiać się z chłopcami, zakochasz się w którymś i wyjdziesz za mąż?- jego głos stwardniał.- A ja będę umierał po trochu każdego dnia.
— Cassandra Clare
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
ohwowlovely
Popełniam kolejną zbrodnię
- czekam na Ciebie.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

February 15 2017

ohwowlovely
Reposted fromoll oll viamenia menia
ohwowlovely
7706 64e4 430
Reposted fromrol rol viachrzrzrz chrzrzrz
ohwowlovely
5510 a1a4 430
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viachrzrzrz chrzrzrz
ohwowlovely
3196 7a1f 430
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viahomczi homczi
5053 ef6e 430
Reposted frommadamebadass madamebadass viahomczi homczi
ohwowlovely
1069 f42c 430
Reposted fromMatalisman Matalisman viaMilcatopy Milcatopy
ohwowlovely
6175 1bec 430
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz

July 10 2015

ohwowlovely
3346 479d
Reposted fromdroID242 droID242 vianoisetales noisetales

July 09 2015

ohwowlovely
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
Reposted frombreakthesilence breakthesilence viasofever sofever
ohwowlovely

"Myliło mi się najprawdopodobniej całe życie."

— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viasofever sofever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl