Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

ohwowlovely
8340 3fe3 430
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

May 01 2017

Sponsored post
feedback2020-admin
ohwowlovely
9667 2d8e 430
ohwowlovely
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
— Sylvia Plath "Szkalny klosz"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaMirelnie Mirelnie
ohwowlovely
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viamagolek22 magolek22
ohwowlovely
9286 29ac 430
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
9263 779e 430
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaehh ehh
ohwowlovely
9837 f710 430
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
ohwowlovely
5321 e4f6 430
ohwowlovely
3613 c66d 430
Reposted fromsilkydreams silkydreams viachrzrzrz chrzrzrz
ohwowlovely
5278 43d3 430
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

April 28 2017

ohwowlovely

April 27 2017

ohwowlovely
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viablackcat blackcat
ohwowlovely
4405 5cec 430
Reposted fromcarameltea carameltea viablackcat blackcat

April 25 2017

3282 f3e3 430
Reposted fromenyopax enyopax viacocaineblues cocaineblues

April 23 2017

ohwowlovely
0099 94ae 430
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
ohwowlovely
8347 c120 430
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

April 22 2017

ohwowlovely
1227 3c13 430
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...